Arbetsmarknadsutbildningar
Vandra AB arbetar för och med människor som av olika skäl har behov av att finna nya utvecklingsmöjligheter.
Med en kombination av vägledning och kompetensutveckling matchas individens förutsättningar och mål mot marknadens behov och möjligheter

Vårt mål är att stödja, motivera och inspirera arbetssökande så att de efter utbildningen erhåller arbete, påbörjar reguljär utbildning alternativt en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning eller startar egen näringsverksamhet.

Individen i focus
Ett av våra kännetecken är omtanken om varje individ utifrån deras förutsättningar o mål. Ett annat är tron på individens kreativitet och potentiella utvecklingsförmåga.

Vår styrka är ett total-entrepenad-tänkande där vi följer individen fram till de uppsatta målen/resultaten. Vi arbetar med ett stort samhällsengagemang.

Vandra AB samarbetar med Företagarskolan i Gävle.

Vandra AB – Hudiksvall
Gunnar Canslätt
Tfn: 0650-769 30, 070-332 21 99