Vår affärsidé
Vandra AB arbetar med människor som har behov av att finna nya utvecklingsmöjligheter. Vi vill med en kombination av vägledning och kompetensutveckling motivera och stärka individen att nå nya mål.

Genom att ta vara på och utveckla individens egna resurser i samarbete med arbetsgivare och individ, skapa ett nytt mål.

Individen i fokus
Genom tron på individens kreativitet och potentiella utvecklingsförmåga sätter vi individen i fokus.

Verksamhetsidé
- Att vända fokus från det sjuka till det friska
- Att stödja det friska för ett meningsfullt liv
- Att bygga på ett starkt medmänskligt synsätt i rehabiliteringsprocessen
- Att finna vägar tillbaka till arbetslivet.

Avtal
Länsarbetsnämnden/Försäkringskassan har upphandlat avtal med Företagarskolan/Vandra AB, vilket innebär att vårt program är kvalitetssäkrat.
Kursprogrammet omfattar normalt 14 v.

Vandra AB samarbetar med Företagarskolan i Gävle.


Referenser
Vi på rehabenheten har erfarenhet av att arbeta med rehabilitering inom Hudiksvalls kommun.


Rehabenheten Vandra AB – Hudiksvall
Gunnar Canslätt
Tfn: 0650-769 30, 070-332 21 99